EU proposes gas price cap at 275 euros per MWh

European gas price, Kadri Simson, Title Transfer Facility, EU
World
image